Over en voor peuters

Home » Wist je dat …

Wist je dat …

Bijten, slaan en agressie

Agressie, zeuren en vervelend gedrag zijn afweermechanismen en overlevingsstrategieën om met zeer pijnvolle gevoelens om te gaan. Daarachter schuilt verdriet en pijn. Wanneer je jonge kind zich vervelend gedraagt, is dat omdat er pijn achter zit. Als er wreed tegen kinderen gesproken wordt, of als ze te veel alleen gelaten worden of ze dingen proberen te verwerken die buiten hun begrip liggen, dan worden ze angstig. Als deze voorvallen zich steeds weer voordoen, bouwen kinderen mechanismen op om met deze intense situaties om te gaan. Elk kind gaat weer anders met bepaalde situaties om en één manier om deze pijnlijke angsten te verwerken is door woede en wangedrag te gebruiken.

Buiten spelen essentieel

De laatste jaren slaagden steeds meer omwonenden van kinderopvangcentra erin om met de bestaande wetgeving het speelkwartier van kinderen te beperken of zelfs te verbieden. Minister Cramer vindt dat het essentieel is dat kinderen (in de kinderopvang) voldoende buiten spelen. Om die reden wil ze dat er niet langer beperkingen zijn voor het geluid dat kinderen maken als zij buiten spelen.

Stress onder kinderen

Vormen van stress veroorzaken angst bij het kind die tot agressie, zeuren en andere irriterende gedragingen kunnen leiden. Het is belangrijk om je te realiseren dat ieder kind anders reageert op stress, dus het ene kind reageert zijn stress misschien openlijk af, terwijl het andere kind juist verlegen en teruggetrokken wordt.  Wanneer een kind verlegen en teruggetrokken raakt, betekent dat nog niet dat het geen gedragsproblemen heeft. Verlegen wordt meer geaccepteerd in onze samenleving dan woede en wordt daardoor anders mee omgegaan.

Stressoren

Stressoren die normaal lijken voor ons kunnen in werkelijkheid bijzonder stressvol zijn voor onze kinderen. Kinderen gaan op verschillende manieren met stress om, sommigen reageren naar buiten toe met agressie of zeuren/huilen en anderen houden het verborgen door zich terug te trekken.

Als we diep in ons hart kijken, zien en voelen we vaak wel aan dat de dingen die we doen inderdaad schade aanrichten en een negatief effect op onze kinderen hebben. Maar vaak hebben we geen keuze, omdat we geen alternatieven zien om het anders te doen.

Wederom: we voeden vaak op op de manier die ons aangeleerd is, en we hebben geen keuze hierin. We ervaren als ouders tenslotte iedere dag vele sociale, financiële en emotionele druk op ons. En geloof me, ik voel mee in de vele stressoren van het ouderschap, ik heb ze zelf ook meegemaakt.

Meer hierover in: Een vrolijk kind

cover-vrolijk-kindBestellen doe je uitsluitend online.

You must be logged in to post a comment.