Over en voor peuters

Home » Anti-Spam beleid

Anti-Spam beleid

Overenvoorpeuters.nl verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een inschrijver zich “double optin” (kort samengevat digitale inschrijving met verificatie) heeft bevestigd. Daarnaast zullen wij eigen tools en producten aanbieden via e-mail en via de site overenvoorpeuters.nl.

Overenvoorpeuters.nl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij dan ook altijd Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig van dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder de noemer Spammen. (Voor zowel consumenten als bedrijven)

Over en voor peuters – zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

You must be logged in to post a comment.