Over en voor peuters

Home » Wanneer je kind agressief is, denkt die dan nog helder na?

Wanneer je kind agressief is, denkt die dan nog helder na?

boos-kindWanneer kinderen vervelend en boos zijn, proberen we vaak op ze in te praten. Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt, heeft het zelden zin op een 3-jarige in te praten.

Wanneer je kind kwaad is en vervelend, denkt het niet helder meer na en geen enkele vorm van redeneren zal ze aanzetten om te denken of te doen zoals jij dat wilt.

 

 

Je kind vraagt om hulp

Wanneer je kind boos is, snapt het niet meer wat er gebeurt, zit het vast en heeft het je hulp nodig.

  • Woede en vervelend gedrag zijn verdedigingsmechanismen en overlevingsstrategieën om met zeer pijnvolle gevoelens om te kunnen gaan. Als je kind deze gedragingen laat zien, is dat omdat er pijn achter zit.
  • Stressoren die voor ons normaal lijken kunnen zeer veel stress opleveren voor kinderen. We moeten deze stressoren identificeren en ze verwijderen of in grote mate verminderen.
  • We moeten cultureel geaccepteerde praktijken rond etenstijd, bedtijd en dagelijks routine onderzoeken en bekijken of wat we doen stress oplevert voor ons kind.

Wanneer je kind agressief is, denkt het niet helder na. Hun gedrag is ontspoord en hun goede natuur wordt belemmerd. Ze worden volledig opgeslokt door hun woede en zijn op dat moment niet goed in staat dingen juist te beoordelen.

Wanneer jij overstuur bent, kan jij dan nog een goed oordeel vormen? Zeer waarschijnlijk niet. Verwacht dit dus alsjeblieft ook niet van je kind.

Het is daarom ook zinloos om te proberen ze te laten afkoelen en zich te gedragen, als ze boos zijn. In plaats daarvan hebben ze je begrip en liefde nodig.

Wanneer je kind zich misdraagt, denkt het niet helder na en is zijn beoordelingsvermogen belemmerd.

Verwacht niet dat je kind goed kan redeneren wanneer het boos is, dat veroorzaakt alleen maar frustratie. Probeer niet te veranderen hoe ze zijn of ze het gevoel te geven dat ze slecht zijn door wat ze voelen.

cover-vrolijk-kindBestellen doe je uitsluitend online.

You must be logged in to post a comment.