Over en voor peuters

Home » Opvoeden peuters » Een gezond kind

Een gezond kind

Op het eerste oogopslag kan een kind er normaal uitzien:

Een goed verzorgd uiterlijk, het kind heeft een normale lengte en voldoet aan alle normen, waaraan een opgroeiend kind moet voldoen om gezond verklaard te worden.

Maar hoe zit dat met de geestelijke gezondheid? Is alles wel in orde met datzelfde gezond verklaarde kind?

Sommige kinderen zijn geboren met een geestelijke beperking, en dat is vaak al vroeg, soms zelfs voor de geboorte vastgesteld.

Maar als een kind geen aangeboren lichamelijke of geestelijke beperking heeft, en geen ongeluk heeft gehad dat heeft geleid tot zo een beperking, is het dan mogelijk te spreken over een geestelijke storing door verkeerde opvoeding?

Kan een kind door het milieu waarin het wordt opgevoed, door gewoontes van de ouders, bakerpraatjes of gewoon onwetendheid van de ouders, zodanig gefrustreerd raken dat er sprake is van een geestelijk probleem bij dat kind?

Zeer zeker is dat zo. Een kind kan, door het milieu waarin het zich tijdens de eerste levensjaren bevindt, negatief of positief beïnvloed worden. In het positieve geval zullen de ouders hun kind met liefde opvoeden. Dit betekend niet dat het kind nooit gestraft zal worden, of nooit streng zal worden aangesproken, want discipline is niet te vermijden bij de opvoeding van een kind.

Ieder kind doet weleens iets dat niet door de beugel kan, en dit moet op een goede manier gecorrigeerd worden. Al gauw leert het kind wat mag en wat niet. Door het kind steeds te verbeteren, en het goede voorbeeld te geven leert het  op een goede manier  hoe het zich moet gedragen.

Bij negatieve beïnvloeding gaat het meestal fout bij zo een kind. De ouders hebben een autoritaire houding ten opzichte van het kind, en vaak denken ze dat het zo hoort.

Soms heeft deze houding ten opzichte van het kind een averechtse gevolg. Hoe strenger de ouders optreden als het kind iets verkeerds heeft gedaan, hoe erger het kind zich misdraagt. In een ander geval klapt het kind dicht en wordt wezenloos en verdrietig.

In beide gevallen wordt het kind eigenlijk geestelijk mishandeld. Iedere vorm van mishandeling vooral bij opgroeiende kinderen, laat blijvend letsel achter. Letsel dat niet met het blote oog te zien is, maar dat verstrekkende gevolgen kan hebben, in de volledige levensloop van zo een kind.

Kinderen die verkeerd worden benaderd door de ouders zullen dit waarschijnlijk ook doen als ze volwassen zijn, en ook hun kinderen op dezelfde verkeerde wijze opvoeden.

In een enkel geval zal hij of zij zich compleet anders opstellen dan de ouder, en zich laten informeren wat de juiste methode van opvoeding van een kind is. Dit kan natuurlijk door veel te lezen over de opvoeding van kinderen. In de loop der jaren zijn er vele boeken geschreven m.b.t de opvoeding van het kind. In grote lijnen is er niet zoveel veranderd wat  opvoedkunde betreft.

Communicatie blijft belangrijk en hoewel er allerlei elektronische manieren van communiceren zijn uitgevonden, blijft  het belangrijk om gewoon veel te praten tot uw kind.

boek-te-koopMeer hierover in het boek “Een vrolijk kind”.

You must be logged in to post a comment.