Over en voor peuters

Home » Opvoeden peuters » Invloeden op het negatief gedrag van je kind

Invloeden op het negatief gedrag van je kind

ettertje

 

Invloeden op het negatief gedrag van je kind

 

Wanneer een kind geboren wordt, zijn er van te voren aangeboren erfelijkheidsfactoren geprogrammeerd in het DNA. De ontwikkeling van de aangeboren talenten zijn afhankelijk van diverse factoren, die te maken hebben met het milieu waarin het kind opgroeit.

Tijdens de groeifase, zijn er momenten in de opvoeding, die in het latere leven, een stempel kunnen drukken op het kind, momenten die positieve of juist negatieve effecten kunnen veroorzaken op de verdere ontwikkeling van het kind.

Een kind dat altijd gedwongen wordt het allerlaatste hapje op te maken, kan zodanig getraumatiseerd worden dat dit zich als adolescent uit, in een of ander gedragsprobleem.

Ouders weten vaak niet dat kinderen anders denken dan volwassenen. Dankzij onwetendheid van de ouder, worden er straffen uitgedeeld aan peuters en kleuters, terwijl die zich helemaal niet bewust zijn dat ze iets verkeerds hebben gedaan.

Als een peuter iets laat vallen, om uit te vinden wat er precies zal gebeuren, als je het boven de grond loslaat en de ouders daar boos om worden, het kind straffen, of soms zelf een klap geven, dan is de basis gelegd voor verwarring bij zo een kind. Wat mag en wat niet mag? En als dit soort straffen en klappen vaker worden toegediend, terwijl het kind zelf bezig is dingen uit te vinden, kan zo een kindje onzeker worden.

Het kind weet niet precies wat wel of niet mag. Het kan totaal in zichzelf gekeerd raken, slecht presteren op school, vanwege de onzekerheid, waar de ouders niet blij mee zullen zijn. De vicieuze cirkel die is ontstaan, is geheel te wijten aan de ouder, alhoewel zij zich er vaak niet van bewust zijn.

De verdere ontwikkeling van dit kind tot adolescent kan zo desastreus zijn, dat hij of zij, slecht functioneert in de samenleving, omdat dit individu een onzekere figuur is geworden die bang is om fouten te maken, en daarom geen initiatieven neemt.

Hoe anders zou het geweest zijn, als deze persoon als kind liefdevol en met tact was opgevoed.

cover-vrolijk-kindBestellen doe je uitsluitend online.

You must be logged in to post a comment.